Exchange Server 2013 Cumulative Update 3 i aktualizacja UM Language Pack

Niektóre z poprawek, które pojawiły się w CU3 dla Exchange Server 2013:

  • Usprawnienia UI przy dodawaniu członków do grupy dystrybucyjnej z poziomu EAC (problem zgłaszany od początku związany z interfejsem).
  • Online RMS dostępny dla on-premise.
  • Usprawnienia w admin audit log.
  • Poprawiony błąd z wyświetlaniem OWA Light zamiast OWA w przeglądarce IE11 na Windows 8.1.
  • Naprawiono problem z pobieraniem OAB w starszych wersjach klientów Outlook.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: What’s New in Exchange Server 2013, Release Notes i w release notes http://support.microsoft.com/kb/2892464.

Cumulative Update 3 wprowadza zmiany w schemacie i konfiguracji, więc wymagane jest przestudiowanie dokumentacji TechNet.

CU3 dla Exchange Server 2013: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41175

Exchange Server 2013 CU3 UM Language Packs: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41176