Scenariusze Exchange Server w Microsoft Azure – jest wsparcie dla Exchange 2013!

Dobra wiadomość dla wyczekujących na wsparcie dla Exchange w IaaS (Azure). Przeprowadzone zostały testy przez team Exchange i mamy pełne wsparcie dla wirtualizowania Exchange w środowisku Azure, natomiast wymaga to Storage w wersji Premium. Wszystkie bazy i logi muszą być składowane na Azure Storage Premium. W przypadku Exchange w IaaS jako podstawowej lokalizacji pocztowej warto zweryfikować architekturę patrząc na limity maszyn w Azure (~20 cores, ~96GB RAM, wielkość dysków i ilość, które można podpiąć do VM). Sam Exchange w Azure nie wspiera obrazowania (sysprep).

Jakie scenariusze są zatem wspierane przez Azure:
1) Exchagne w IaaS, czyli standardowe podejście do sizingu w oparciu o wirtualizację Hyper-V. Rekomendowana opcja to Office 365 lub on-premise deployment (JBOD), co może okazać się znacznie tańsze od IaaS.
2) Oczywiście teraz w pełni wspierane jest rozciągnięcie DAG na IaaS, ale zalecane jest podejście do ExpressRoute w tym scenariuszu.
3) Tutaj warto się jednak pochylić nad scenariuszem z automatycznym przełączeniem w sceanriuszach DR, gdzie mamy WOR zlokalizowany na maszynie w Azure. Więcej info na temat „Azure VM as a DAG witness server”: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn903504(v=exchg.150).aspx

wor

Exchange on IaaS: Concerns, Tradeoffs, and Best Practices – zachęcam do poświęcenia chwili na obejrzenie tego materiału
http://channel9.msdn.com/events/ignite/2015/BRK3178

Exchange Storage for Insiders: It’s ESE
http://channel9.msdn.com/events/Ignite/2015/BRK3206

The Preferred Architecture:
http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2014/04/21/the-preferred-architecture.aspx

Jeszcze słowo Exchange Team na temat wsparcia dla IaaS
„We also made two announcements that provide new deployment options for Exchange Server 2013. First we announced support for deploying Exchange Server 2013 on Azure IaaS VMs for production use with Azure Premium storage. We have added this option to provide customers deployment flexibility, but we continue to recommend deploying Exchange server on physical hardware as the best and most cost effective way to run Exchange outside of Office 365. We also announced that Exchange 2013 will support use of Hyper-V dynamic VHDX (not VHD) disks. Previous guidance required use of fixed virtual disks for support. Refer to these sessions for more details on these topics.”

Exchange Server 2013 Cumulative Update 3 i aktualizacja UM Language Pack

Niektóre z poprawek, które pojawiły się w CU3 dla Exchange Server 2013:

 • Usprawnienia UI przy dodawaniu członków do grupy dystrybucyjnej z poziomu EAC (problem zgłaszany od początku związany z interfejsem).
 • Online RMS dostępny dla on-premise.
 • Usprawnienia w admin audit log.
 • Poprawiony błąd z wyświetlaniem OWA Light zamiast OWA w przeglądarce IE11 na Windows 8.1.
 • Naprawiono problem z pobieraniem OAB w starszych wersjach klientów Outlook.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: What’s New in Exchange Server 2013, Release Notes i w release notes http://support.microsoft.com/kb/2892464.

Cumulative Update 3 wprowadza zmiany w schemacie i konfiguracji, więc wymagane jest przestudiowanie dokumentacji TechNet.

CU3 dla Exchange Server 2013: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41175

Exchange Server 2013 CU3 UM Language Packs: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41176

CU2 (15.0.712.24) dla Exchange 2013 wydany po raz drugi

Po wydaniu CU2 (nowy build 15.0.712.24) dla Exchange 2013 okazało się, że wykryto w nim problem. W specyficznych scenariuszach z przenoszeniem skrzynki folderów publicznych występowały problem z uprawnieniami na wszystkich folderach i podmianą ich na Default ACL. Problem opisano na blogu zespołu produktowego Exchange w artykule „Exchange 2013 RTM CU2 (712.22) Issue – Public Folder Permissions Loss After PF Mailbox Move”: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/07/12/e2013-rtm-cu2-issue-public-folder-permissions-loss-after-pf-mailbox-move.aspx.

Microsoft wydał drugą poprawioną wersję CU2, która usuwa problem. CU2 zawiera oczywiście pełną instalację Exchange Server 2013. Warto zwrócić uwagę na to, że jeśli posiadamy zainstalowany CU2 w wersji 1 to nie należy go odinstalowywać, bo odinstalujemy cały serwer.

Jeśli posiadacie zainstalowany Exchange 2013 RTM CU2 (712.22) możecie wykonać polecenie setup.exe /m:upgrade /IAcceptExchangeServerLicenseTerms, żeby zaktualizować się do 712.24. Operację można wykonać również z poziomu GUI.

Cumulative Update 2 for Exchange Server 2013 (KB2859928): http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39609

Now Available: Updated Release of Exchange 2013 RTM CU2: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/07/29/now-available-updated-release-of-exchange-2013-rtm-cu2.aspx

Premier Field Engineers – blog polskich inżynierów Microsoft – Exchange 2013 Cumulative Update 2 wydany ponownie: http://blogs.technet.com/b/pfe-polska/archive/2013/07/30/exchange-2013-cumulative-update-2-wydany-ponownie.aspx

Przygotowanie środowiska Windows Server 2012 dla Exchange Server 2013 Preview

W dzisiejszym wpisie chciałbym poruszyć temat instalacji Exchange Server 2013 (Preview) w środowisku Windows Server 2012 (kontroler na W2k12, serwery pod Exchange również na W2k12).
Jakie są wspierane wersje kontrolera – ja skorzystam z 2012:
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 Standard or Enterprise (32-bit or 64-bit)
 • Windows Server 2008 R2 Standard or Enterprise

Jeśli instalujemy Exchange 2013 Preview z Setup wizardem i nasze konto posiada odpowiednie uprawnienia (Schema Admins, Domain Admins, Enterprise Admins) to nie musimy przygotowywać AD i domen manualnie, wizard zrobi to za nas (Install Exchange 2013 Using the Setup Wizard). Oczywiście przed uruchomieniem instalatora Exchange 2013 należy zainstalować odpowiednie narzędzia do zarządzania Active Directory po stronie kontrolera, co zaprezentowano poniżej (z poziomu PowerShella).

Na kontrolerze z Windows Server 2008 R2 SP1:

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS

Na kontrolerze z Windows Server 2012:

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Oprócz tego na kontrolerze muszą być zainstalowane paczki (instalacja nie jest wymagana na Windows Server 2012, bo są dostępne w pudełku):

Przygotowanie Active Directory dla Exchange Server 2013

1. Przygotowujemy schemat AD używając polecenia setup /PrepareSchema lub setup /ps. Oczywiście tak wydane polecenie nie zadziała, w wersji Preview musimy dodać jeszcze przełącznik /IAcceptExchangeServerLicenseTerms.

Będzie to wyglądało następująco:

> setup /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Pod tym adresem znajdziemy opis zmian w schemacie: http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkId=178719.

2. Teraz przygotujemy AD – służy do tego polecenie setup /PrepareAD [/OrganizationName:<organization name>] lub setup /p [/on:<organization name>]. Oczywiście tak jak wcześniej dodajemy /IAcceptExchangeServerLicenseTerms.

Jak zweryfikować poprawność? Upewnij się, że nowe OU Microsoft Exchange Security Groups pojawiło się i zawiera następujące Exchange USGs:

 • Compliance Management
 • Delegated Setup
 • Discovery Management
 • Exchange Servers
 • Exchange Trusted Subsystem
 • Exchange Windows Permissions
 • ExchangeLegacyInterop
 • Help Desk
 • Hygiene Management
 • Organization Management
 • Public Folder Management
 • Recipient Management
 • Records Management
 • Server Management
 • UM Management
 • View-Only Organization Management

3. Przygotowujemy domenę – setup /PrepareDomain lub setup /pd lub setup /PrepareAllDomains (/pad). Oczywiście tak jak wcześniej dodajemy /IAcceptExchangeServerLicenseTerms.

Przed uruchomieniem instalatora warto zweryfikować w AD:

 • Schema zweryfikować właściwość rangeUpper w ms-Exch-Schema-Verision-Pt. Wartość powinna być ustawiona na 15132.
 • Configuration zweryfikuj objectVersion dla CN=<your organization>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=<domain>. Powinna być ustawiona na wartość 15448.
 • Default zweryfikuj  objectVersion dla kontenera Microsoft Exchange System Objects w DC=<root domain. Wartość powinna być ustawiona na 13236.
Teraz przygotujemy Windows Server 2012 do instalacji Exchange Server (zainstalujemy rolę Mailbox i Client Access na jednym pudełku):
1. Z poziomu PowerShell instalujemy wymagane role i ficzery dla roli Mailbox i CAS:
Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

Następnie musimy zainstalować paczki UCMA i Office 2012 Filter Pack (SP1):

 1. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
 2. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
 3. Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

Ostatni krok przed uruchomieniem instalatora Ex2013 to usunięcie paczki Microsoft Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64), po zainstalowaniu UCMA. Control Panel > Programs and Features. Wybierz Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64) – 11.0.50531 i kliknij Uninstall (Uninstall Microsoft Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64)).

Uruchamiamy instalator Exchange Server 2013 Preview 🙂 i modlimy się, żeby 14 kroków przeszło instalację. Następnie weryfikujemy instalację z PowerShell Get-ExchangeServer (http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/bb125254(v=exchg.150).aspx).