Scenariusze Exchange Server w Microsoft Azure – jest wsparcie dla Exchange 2013!

Dobra wiadomość dla wyczekujących na wsparcie dla Exchange w IaaS (Azure). Przeprowadzone zostały testy przez team Exchange i mamy pełne wsparcie dla wirtualizowania Exchange w środowisku Azure, natomiast wymaga to Storage w wersji Premium. Wszystkie bazy i logi muszą być składowane na Azure Storage Premium. W przypadku Exchange w IaaS jako podstawowej lokalizacji pocztowej warto zweryfikować architekturę patrząc na limity maszyn w Azure (~20 cores, ~96GB RAM, wielkość dysków i ilość, które można podpiąć do VM). Sam Exchange w Azure nie wspiera obrazowania (sysprep).

Jakie scenariusze są zatem wspierane przez Azure:
1) Exchagne w IaaS, czyli standardowe podejście do sizingu w oparciu o wirtualizację Hyper-V. Rekomendowana opcja to Office 365 lub on-premise deployment (JBOD), co może okazać się znacznie tańsze od IaaS.
2) Oczywiście teraz w pełni wspierane jest rozciągnięcie DAG na IaaS, ale zalecane jest podejście do ExpressRoute w tym scenariuszu.
3) Tutaj warto się jednak pochylić nad scenariuszem z automatycznym przełączeniem w sceanriuszach DR, gdzie mamy WOR zlokalizowany na maszynie w Azure. Więcej info na temat „Azure VM as a DAG witness server”: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn903504(v=exchg.150).aspx

wor

Exchange on IaaS: Concerns, Tradeoffs, and Best Practices – zachęcam do poświęcenia chwili na obejrzenie tego materiału
http://channel9.msdn.com/events/ignite/2015/BRK3178

Exchange Storage for Insiders: It’s ESE
http://channel9.msdn.com/events/Ignite/2015/BRK3206

The Preferred Architecture:
http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2014/04/21/the-preferred-architecture.aspx

Jeszcze słowo Exchange Team na temat wsparcia dla IaaS
„We also made two announcements that provide new deployment options for Exchange Server 2013. First we announced support for deploying Exchange Server 2013 on Azure IaaS VMs for production use with Azure Premium storage. We have added this option to provide customers deployment flexibility, but we continue to recommend deploying Exchange server on physical hardware as the best and most cost effective way to run Exchange outside of Office 365. We also announced that Exchange 2013 will support use of Hyper-V dynamic VHDX (not VHD) disks. Previous guidance required use of fixed virtual disks for support. Refer to these sessions for more details on these topics.”

2014 Microsoft MVP Award – renominacja w kategorii Exchange Server!

Otrzymałem renominację do tytułu Microsoft MVP w kategorii Exchange Server. Exchange to produkt z którym obcuję na co dzień, wciąż się uczę :), co jest fantastyczne.  Ostatnio zgłębiłem tajemną wiedze na temat projektowania DRC dla Exchange 2013, również w Microsoft Azure. Staram się dzielić moimi wrażeniami na temat całego ekosystemu Microsoft ze innymi pasjonatami technologii, klientami Microsoft, zespołem produktowym Exchange, czy też wsparciem technicznym Microsoft :P. Ostatnio więcej czasu poświęcam Exchange Online, ale w zdarzają się również ciężkie eskalacje związane z on-premise.

Dear Piotr Pawlik,

Congratulations! We are pleased to present you with the 2014 Microsoft® MVP Award! This award is given to exceptional technical community leaders who actively share their high quality, real world expertise with others. We appreciate your outstanding contributions in Exchange Server technical communities during the past year.

Tak, cieszę się bardzo, że mam przyjemność obcować z szacownym gronem pasjonatów i ekspertów Exchange MVP na całym świecie. Podsumowując ścieżkę Exchange: When you look at the dark side, careful you must be … for the dark side looks back. –YODA, Dark Rendezvous

Czy pracownik Microsoft może otrzymać tytuł, czy renominację do programu MVP? Wyjaśniam: jestem zatrudniony przez Randstad dla Microsoft, nie pracuję na stanowisku evangelizatora, który promuje technologię wśród community z ramienia Microsoft, więc mogę zatrzymać tytuł, będąc osobą reprezentującą Microsoft w Polsce :).

Telefonia IP w planie E4 w ramach usługi Office 365? Co i jak?

Pojawia się sporo pytań odnośnie planu E4 w usłudze Office 365. Czy jak kupię E4 to w ramach Lync Online będę mógł dzwonić na dowolne telefony? Czy będę mógł przypisać numer telefonu użytkownikowi?

Jeśli zastanowimy się nad pytaniem pierwszym odnośnie dzwonienia z komunikatora Lync na dowolne telefony, przykładowo wdzwonienie telefonu komórkowego kolegi do konferencji to odpowiedź brzmi – NIE DA SIĘ NATYWNIE – w ramach Lync Online Plan 1 czy Lync Online Plan 2. Sama usługa Lync Online nie posiada silnika telefonii w chmurze (w Europie), więc nie mamy SBC w datacenter, które terminuje SIP trunking, E1, czy po prostu ma styk z backbonem telefonicznym. Podsumowując: użytkownikowi w chmurze posiadający plany E1, E3, E4, bez instalacji lokalnej infrastruktury Lync nie może wydzwonić z komunikatora na telefony stacjonarne, czy komórkowe.

A co z numerami wdzwanianymi przypisywanymi do mostka konferencyjnego w chmurze (Lync Online), czyli w wysłanym zaproszeniu doklejamy numer telefonu z PINem do wdzwonienia? Da się korzystając tylko z Lynca w dowolnych planach E1, E3, czy E4. Funkcja nazywa się Audio Conferencing Provider i wymaga zakupu dodatkowej usługi od 3rd party providera. W Polsce taką usługę można zakupić od firm PGi lub Intercall, gdzie kupujemy pulę numerów, które możemy przypisać do użytkownika lub mostka dial-in w konfiguracji Lync Online. Więcej na temat ACP:

Jak skonfigurować ACP w Office 365? http://office.microsoft.com/en-us/office365-suite-help/set-up-dial-in-conferencing-so-people-can-join-meetings-by-phone-HA102837603.aspx

Jak to wygląda w zaproszeniu na spotkanie?

acp

Testowałem rozwiązania PGi i InterCall działają bardzo dobrze, można zakupić różne numery per lokalizacje na świecie. Opłata parę euro w skali miesiąca.

Taki scenariusz zadziała w momencie, kiedy wdrożymy lokalną infrastrukturę telefonii IP Lync, czyli użytkownicy wymagający telefonii będą posiadali konta hostowane na serwerach on-premisowych Lync. Więc pozostaje pytanie, co otrzymujemy w ramach planu E4 w Office 365:

 • Zapewnione są wszystkie CALe dostępowe do serwera (Standard + Enterprise + Plus) dla użytkownika oraz pełen gruby komunikator Lync w ramach Office Pro Plus 2013. Nabywamy prawo do wykorzystania tych licencji CAL w ramach lokalnej infrastruktury, więc wszystkie usługi poza Lync są po stronie chmury publicznej Microsoft, a Lync Server 2013 mamy lokalnie.
 • Wymagany jest zakup serwera Lync dla środowiska lokalnego. Licencjonowane są tylko serwery Lync Front-End, potrzeby jest system operacyjny pod Lync Front-End, jak i Lync Edge.
 • Jeśli chcemy mieć rolę monitoringu oraz centralnej archiwizacji to musimy mieć SQL (dedykowany lub już obecny w środowisku). To oczywiście jest związane z zakupem SQLa.
 • Wymagane jest postawienie lokalnego serwera Lync (Front-End + Edge) oraz elementu, który będzie bramą głosową terminującą cały ruch SIP do Lync. Można wykorzystać obecną centralę telefoniczną, aby przekierować ruch do serwera Lync, czyli infrastruktura telefoniczna pozostaje nienaruszona, połączenia do danej puli numerów są przeroutowane przez obecną centralkę do Lync Server za pomocą interfesju IP. Wymaga to sprawdzenia, czy obecna centrala telefoniczna może przekazać ruch dalej do serwera Lync po interfejsie IP (SIP). Infrastruktura może wyglądać następująco (tutaj przykład najprostszy, czyli opcja architektury Standard, a nie Enterprise Pool:
 • Lync Edge – publikacja usług Lync na zewnątrz (mobility + spotkania na zewnątrz);
 • Lync Front-End Standard – trzyma wszystkie usługi Lync na jednym serwerze Lync;
 • (opcjonalnie) SQL (pełny od 2008 R2 w górę) – potrzebny, jeśli chcemy mieć rolę monitoringu środowiska oraz archiwizacji centralnej.
 • Office Web Apps Server – darmowe komponenty, które trzeba zainstalować na serwerze Windows 2008 R2++. Komponenty OWA służą do renderowania prezentacji i dokumentów Office dla spotkań Lync.
 • Całą komunikację telefoniczną ze świata zewnętrznego  terminuje obecna centrala telefoniczna. Przeniesione numery do Lync są przekazywane po SIP trunk pomiędzy obecną centralą, a serwerem Lync (rola mediation).
 • Możliwość zbudowania wspólnego planu numeracyjnego, zbudowanie IVR po stronie Lynca, możliwość konfiguracji hunt-group, możliwość zrealizowania Contact Center.

Architektura Standard Pool – routing za pomocą obecnej centrali, nie będzie wymagany zakup bramki głosowej:

Drawing1

Jeśli obecna centrala nie posiada możliwości zestawienia współistnienia pomiędzy systemami za pomocą SIP trunk, to można dołożyć bramkę IP, która to zrobi. Przykładowo:

Drawing1 - Copy

Wdrożenie telefonii IP lokalnie oznacza przełączenie wszystkich kont w tryb on-premise. Nie będzie wymagane ACP dla Lync Online, ponieważ lokalny serwer Lync będzie realizował taką funkcje.

Konfiguracja sieci po Lync Server?

Rekomendowany jest dedykowany VLAN typu Voice, w którym będzie transmitowana komunikacja Audio oraz wideo, co pozwoli zagwarantować odporność przed degradacją łączy z VLAN data.

Rekomendowane jest uruchomienie mechanizmów Quality of Service (QoS) w sieci lokalnej oraz pomiędzy lokalizacjami, aby zagwarantować odpowiedni priorytet dla ruchu audio i wideo.

Rekomendowane jest włączenie tagowania ruchu z aplikacji Lync i zdefiniowanie odpowiedniego DSCP w ramach Group Policy.

Wymagania sieciowe:

Materiały z zakresu Lync Server 2013 (Voice):

Materiały na temat bram głosowych dla Lync (IP Gateway):

Bramki głosowe dla Lync są opcjonalne, żeby zagwarantować połączenie ze światem zewnętrznym. Dostępnych jest wiele bram głosowych z interfejsami PRI, BRI, PRA, FSX, itd. Dzięki bramie mamy możliwość dowolnych integracji, przykładowo:

 • Bramka terminuje nam łącze E1 i robi translację/przesyła ruch do Lync Server, czyli przykładowo połączenia przychodzące na numery E.164 Będą odpowiednio wysyłane do użytkowników Lynca.
 • Bramka terminuje nam łącze E1 i robi translację/przesyła ruch do Lync Server i starej centrali PBX/IPPBX, czyli mówimy o powolnym przechodzeniu z telefonii stacjonarnej na Lync i współistnienie dwóch środowisk.
 • Brama terminuje nam SIP trunking i robi translację/przesyła ruch do Lync Server.
 • Bramka może mieć dodatkowe interfejsy FXS/FXO i pozwala podłączyć stare telefony analogowe i wykorzystać je jako telefony Lync.
 • Wsparcie dla integracji z dowolną inną technologią VoIP, czyli integracja po SIP.
 • Bramki mogą również mieć wbudowane mechanizmy SBA (Survivable Branch Appliance), czyli osadzony dedykowany serwer Lynca. Taką bramkę wdrażamy w oddziale zdalnym, w momencie padnięcia łącza, wszyscy użytkownicy ze zdalnego sajtu rejestrują się w lokalnym SBA.

Hybrydowa architektura Lync?  Czy jest możliwe skonfigurowanie środowiska w ten sposób, że część użytkowników będzie w chmurze (Lync Online), a użytkownicy wymagający telefonii będą lokalnie?

Tak. Więcej informacji na ten tamat można znaleźć w artykułach bazy wiedzy TechNet:

Planning for Lync Server 2013 hybrid deployments: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj205403.aspx

W skrócie, co jest potrzebne w architekturze hybrydowej:

 • DirSync
 • ADFS, czyli domena w O365 będzie federated, a nie managed
 • Lokalny serwer Lync Server 2013 lub Lync Server 2010 z CU March 2013.
 • Wymagany Edge i certyfikaty wystawione przez 3rd party trusted CA (certyfiakty wystawione przez lokalne CA do publikacji Lync nie zadziałają)
 • Odpowiednie rekordy w DNS dla federacji
 • Możliwa konfiguracja na współdzielonej domenie SIP pomiędzy organizacjami Lync
 • Odpowiednia konfiguracja Firewall/proxy/itd.: http://technet.microsoft.com/library/hh373144.aspx

Na koniec marketing, z czego składa się plan Office 365 E4:

 • Exchange Online Plan 2 – 50GB + nielimitowane archiwum online (In-Place Archive)
 • Lync Online Plan 2
 • SharePoint Online Plan 2 – zaawansowane funkcje Excel Services, Access Services, BCS, BI, workflowy, itd.
 • Office Online – office z poziomu przeglądarki web
 • Office Professional Plus 2013 (5 aktywacji per user)
 • OneDrive for Business – 1TB przestrzeni dyskowej

Lync Ignite: http://officeignitelabs.cloudguides.com/Lync%20Guides.htm

Roadmapa usługi Office 365 – wiesz nad czym pracuje Microsoft

Została opublikowana roadmapa usługi Office 365, która informuje o ostatnio wdrożonych funkcjach, tych nad którymi gigant z Redmond pracuje, czy też odsuniętych w czasie.

http://office.microsoft.com/en-us/office-365-roadmap-FX104343353.aspx

Można przykładowo wyczytać, że trwają prace nad:

 • Wspólna tożsamość dla Yammera i reszty usług O365 (nareszcie)
 • Szyfrowanie w ramach SharePoint Online i OneDrive !
 • DLP w SharePoint i OneDrive
 • Office 365 Video  – to fajna funkcja, która teraz wymagała Azure Media Services, czyli możliwość stremingu live, itd.
 • Groups w Exchange Online – nowa „dużaaaaa” funkcja, która zrobi rewolucję?
 • Codename OSLO i Office Graph – to nowe podejście do wyszukiwania danych, budowanie siatki relacji pomiędzy dokumentami nam udostępnionymi, tym co udostępniamy, a osobami w firmie. Mam nadzieję, że ten filmik rozwieje wątpliwości: http://channel9.msdn.com/Events/SharePoint-Conference/2014/SPC2015
 • Clutter for OWA – fajne, nowy worek na emaile, który pozwoli skupić się na ważnych wiadomościach :)
 • Nowy DirSync – multiforest? tak :) i to bez FIMa, wsparcie dla innych agentów (podłaczenie do LDAP)
 • Multifactor authentication (nie tylko SMS z Azora) :)

Widać, że dużo dobrego się dzieje…

Untitled picture

Aplikacja OWA dla Androida 4.4 Kit Kat i wyższych dostępna

Pojawiła się aplikacja OWA for Android (15.00.0969.009), co jest bardzo dobrą wiadomością. Google już jakiś czas temu poinformował o wycofaniu się z natywnego wsparcia dla ActiveSync (https://support.google.com/a/answer/2716936?hl=en), więc tworzenie dedykowanej aplikacji, która wspiera wszystkie funkcje i nowości jakie pojawiają się w Exchange Online/Exchange (DLP, MailTips, RMS, itd.) to jedyna słuszna droga na wsparcie Exchange na różnych platformach mobilnych. Polecam zapoznanie się z artykułem Tony Remond „Exchange ActiveSync to be replaced by Outlook Web App on mobile devices?” Aplikacja funkcjonalnie nie odbiega od tej dostępnej dla iPhone OWA for iPhone.

Aplikację OWA for Android można pobrać z Google Play store,. Wymagany jest Android 4.4 Kit Kat lub wyższy, a sama skrzynka musi być na Office 365 dla biznesu (na obecną chwilę nie działa z Office 365 Personal, Office 365 Home lub Outlook.com). Wsparcie dla Exchange on-prem pojawi się wkrótce.

 

OWAforAndroid_01 

OWAforAndroid_03  OWAforAndroid_04

OWAforAndroid_05 OWAforAndroid_06

OWA for Andoid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.exchange.mowa&referrer=utm_source%3Doffice365blog%26utm_medium%3Dblog%26utm_content%3Dlaunchdaypost%26utm_campaign%3Dlaunchday

The Garage Series Under the Hood: Evolving Exchange ActiveSync and OWA for Devices: http://blogs.office.com/2014/6/11/the-garage-series-under-the-hood-evolving-exchange-activesync-and-owa-for-devices/

OWA for Android now available on select devices: http://blogs.office.com/2014/06/11/owa-for-android-now-available-on-select-devices/

 

 

Sesje z Lync Conference 2014 dostępne do oglądania na Channel9

Konferencje z najważniejszej konferencji technicznej dotyczącej produktu Lync Server, czyli tegorocznego wydarzenia Lync Conference 2014 (18-20 luty 2014) są dostępne do oglądania na Channel9.

Nagrania sesji z Lync Conference 2014: http://channel9.msdn.com/Events/Lync-Conference/Lync-Conference-2014

Kilka dobrych sesji:

Contact Center przy wykorzystaniu Lync Server 2013?

W tym poście chciałbym poruszyć kwestię Contact Center (CC) w rozwiązaniu Lync Server 2013. Można zadać sobie wiele pytań związanych z uruchomieniem telefonii na Lync, między innymi:

 • co będzie agentem CC?
 • kolejki i algorytmy przełączania?
 • nagrywanie rozmów?
 • supervisor CC (coaching, monitorowanie kolejek, nadzorowanie)?
 • delegowanie uprawnień do zarządzania CC?
 • monitorowanie CC (od strony serwerów, web services)?
 • busy hours i holidays – jak zachowa się Lync?
 •  inne mechanizmy znane z dedykowanych rozwiązań Contact Center?

Patrząc na funkcje natywne Lync Server 2010/2013 mamy do dyspozycji mechanizm Lync Response Group Services (RGS), który:

 • jest dedykownay dla małych lub średnich prostych rozwiązań Contact Center, raczej w kontekście kolejk głosowych dla departamentów.
 • daje nam funkcje Hunt Group i interaktywnych IVR, przykładowo: wciśnij 1 dla działu Sprzedaży, 2 dla działu Wspracia Technicznego.
 • definiowania interaktywnego drzewa IVR, gdzie można wykorzystać mechanizm TTS lub przygotowane wcześniej pliki zapowiedzi.
 • anonimowość agenta, dzięki czemu prezentujemy się jako „help desk”, a nie przykładowy Jan Kowalski.
 • mechanizmy rozpoznawania mowy (głosowa obsługa IVR)
 • muzyka na czekanie (Music on Hold)
 • podstawowe CDR.
 • przelewy pomiędzy kolejkami (nie nadzorowane przez Supervisora).

Patrząc na Lynca jego mechanizmy wbudowane do obsługi CC planują go, jako rozwiązanie „basic PBX feature”. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać mechanizmy Supervisora, kampanie outbandowe (wydzwaniane), zaawansowane CDR, czy podgląd kolejki oraz obsługę innych kanałów (czat, integracja z Social Media, fax) to potrzebujemy rozwiązań, które Lynca rozbudowują. Za pomocą narzędzi firm trzecich mamy możliwość zbudowania bardzo zaawansowanego Contact Center i przejścia do modelu „dedicated ACD”, gdzie integrujemy się z aplikacjami LOB, mamy kampanie wychodzące, rozpoznawanie „emocji”, czy obsługę wszystkich dostępnych kanałów zgłoszenia. Lync posiada własne API, więc możliwe jest obudowanie samego klienta, czy dopisanie dowolnych rozszerzeń dla Lync Server 2013.

cc-solutions

Jeśli chcemy rozbudować Lync o rozwiązania klasy średniej (Add-on ACD Solutions) to mamy przykładowo:

1. Rozwiązanie firmy Arcus (Polska) – Arcus Contact Center

 • rozbudowany i interaktywny IVR
 • nagrywanie rozmów
 • ACD – kierowanie rozmów wg umiejętności
 • CTI – integracja z aplikacjami typu CRM
 • interfejsy agentów i supervisor’ów
 • czat wprost ze strony www
 • raporty

Untitled picture2

 

Jeśli myślimy o bardzo zaawansowanej rozbudowie Lync w celu budowy dużego rozwiązania Contact Center ze wszystkimi możliwościami to możemy skorzystać z produktów:

2. Geomant Contact Expert od międzynarodowej firmy Geomant.

Możliwości tego rozwiązania można zobaczyć na stronie producenta, są to między innymi:

 • Multiple ACD strategies including, skills, time and event based routing.
 • Interactive voice response (IVR) for fronting calls or deploying full self-service applications.
 • Unified Agent desktop with embedded web browser, softphone and contact history ‘screen pop’.
 • Integration with business applications and CRMs.
 • Call recording for compliance and quality.
 • Intuitive Administrator role for defining, implementing, and tuning multiple inbound queues and outbound campaigns.
 • Supervisor call observing and agent messaging.
 • Distributed architecture for scalability and resilience.
 • Comprehensive reporting, both real-time and historic using SQL Database.
 • Software-based wallboard for agents and supervisors.
 • Built-in softphone that manages Lync telephony functions.
 • Dedicated Hold, Consult, Transfer and Conference functions.
 • User definable call closure (wrap-up) codes.
 • Single agent sign-on (Contact Expert and LYNC).
 • Simple creation of agent scripts and IVR scripts through graphical editor tools.
 • Automated contact list import and export.
 • Preview and Progressive dialing strategies for outbound proactive contact.
 • Simple web based Administration and Supervisor interfaces.

Więcej informacji na temat rozwiązania Geomant:

http://www.geomant.com/videos/contact-expert/

http://www.geomant.com/microsoft-solutions/contact-expert/

3. Customer Interaction Center od Interactive Intelligence

Na temat Interactive Intelligence nie trzeba mówić wiele, bo jest to dedykowane rozwiązanie dla dużych Contact Center, które jest raczej konkurencją dla Lync. Jednak wykorzystując Lync Server 2013 do obsługi komunikacji i telefonii wewnątrz sieci, jeśli zaistnieje potrzeba zbudowania bardzo zaawansowanego Contact Center to jest możliwość integracji tych dwóch produktów.

4. Inne rozwiązania rozbudowujące możliwości Lync Server 2013 pod kątem Contact Center (zakładka Contact Center): http://technet.microsoft.com/en-us/lync/hh972602.aspx

Wszystkie osoby zainteresowane materiałami na temat Contact Center pod Lync zapraszam do kontaktu lub pobrania materiałów z mojej prezentacji z grupy PEPUG: https://onedrive.live.com/?gologin=1&mkt=en-US#cid=00BC8C403550AE0A&id=BC8C403550AE0A!21320

Lync for developers – trochę na temat API:

http://msdn.microsoft.com/en-us/office/dn448485.aspx

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/dn454963%28v=office.15%29.aspx