Jak zmodyfikować proxyaddresses w PowerShell – wdrażanie Office365

[Update 2014-02-20: W przypadku gdy jest Exchange On-Premises, wtedy wspierane jest edytowanie atrybutu proxyAddresses za pomocą Exchange Management Shell lub Exchange Management Console. Gdy on-premises nie ma Exchange to wtedy wspierane jest edytowanie atrybutu proxyAddresses za pomocą ADSIEdit, ADU&C lub innego edytora LDAP. Gdy obiekty są synchronzowane do WAAD za pomocą DirSync, wtedy adresy edytujemy (dodajemy/usuwamy) w on-premises i możemy to robić za pomocą wymienionych wyżej narzędzi, a także poniższego skryptu.] – Paweł dzięki za doprecyzowanie :).

Wdrażasz O365 wraz z synchronizacją obiektów z Active Directory? Sprawdź czy twoje obiekty posiadają wypełnione pola proxyaddresses oraz email, aby nie otrzymać na dzień dobry adresu email w chmurze z domeną *.onmicrosoft.com.

Jeśli chcesz te atrybuty w miarę łatwo przypisać przed synchronizacją lub po prostu naprawić (zostaną zmienione w chmurze po synchronizacji) to możesz wykorzystać ten kawałek napisanego przeze mnie skryptu.

Oczywiście musisz dodać moduł Import-module ActiveDirectory.

$ou = „OU=wasuuup,DC=uclabs,DC=pl”
Get-ADUser -SearchBase $ou -filter * | ForEach-Object {
# $proxyaddresses = „SMTP:” + $_.samaccountName + „@” + „uclabs.pl”
Set-ADUser -identity $_.samaccountName -Add @{proxyaddresses=”SMTP:” + $_.samaccountName + „@” + „uclabs.pl”}
$emailadr=$_.samaccountName+”@uclabs.pl”
Set-ADUser -identity $_.samaccountName -EmailAddress $emailadr
}

Moja prezentacja Lync 2013 i Exchange 2013 – Czy razem lepiej?

Podczas Office 2013 Community Launch prowadziłem prezentację na temat integracji Lync i Exchange w najnowszej wersji.

O czym opowiadałem:

  • Lync Server 2013 (on-prem & online) and Skype integration
  • Jak skonfigurować OAuth server-to-server Authentication pomiędzy Lync 2013 i Exchange 2013
  • Unified Contact Store
  • High Definition Photo
  • OWA Meeting Scheduling (Exchange Online)
  • Archiwizacja dla Lync 2013 składowana w Exchange 2013
  • OWA Instant Messaging and Presence – integracja OWA z Lync
  • Exchange Unified Messaging w Exchange 2013

Link do pobrania prezentacji: http://sdrv.ms/13obwXs

Więcej na temat Office 2013 Community Launch:

https://www.facebook.com/Office2013CommunityLaunch?hc_location=stream