SCOM 2012 i instalacja .NET Framework 3.5 w Windows Server 2012

Ostatnio walczyłem ze SCOM 2012 SP1 na Windows Server 2012. Dedykowany SQL 2012 pod SCOMa również na Windows Server 2012.

Instalacja na Windows Server 2008 R2 i SQL 2008 R2 była problematyczna (czytaj paczowanie SQLa, itd.). Sama instalacja SCOMa 2012 to nie jest rocket science, ale chwilowo zatrzymałem się na problemie, który chcę opisać w tym poście – instalacja .Net Framework 3.5 na Windows Server 2012, która jest oczywiście wymagana dla OpsMgr 2012 i SQL Server 2012.

Frameworka nie można zainstlować z poziomu Server Managera, ponieważ pojawia się błąd: „Do you want to specify an alternate source path? One or more installation selections are missing source files…

Oczywiście problem da się rozwiązać wykorzystując DISMa z linii poleceń.

1. Na początek wrzucamy płytkę lub montujemy obraz z Windows Server 2012.

2. Następnie z poziomu cmd (lub PowerShell) wydajemy polcenie (w moim przypadku D: to napęd CD z zamontowaną płytą Windows Server 2012):

dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /all /Source:dsourcessxs /LimitAccess

3. Po uruchomieniu powyższej komendy .NET Framework 3.5 jest włączony (w Features) i możemy spokojnie zainstalować serwer z bazodanowy pod SCOMa, jak i sam Management Server.

O365 Hybrid Configuration Wizard a ustawienia proxy? Unable to access the Federation Metadata document from the federation partner. Detailed information: the remote name could not be resolved…

Exchange SP2 Hybrid Configuration Wizard działa w tym samym kontekście, co system, więc chce się łączyć bezpośrednio do Internetu ignorując ustawienia Internet Explorer Proxy. W przypadku braku bezpośredniego wyjścia do Internetu wizard bardzo ładnie generuje certyfikat Self Signed dla federacji (krok New-ExchangeCertificate – bo nie łączy się z netem), po czym dla kolejnych kroków New-FederationTrust (tworzenie relacji zaufania z Microsoft Federation Gateway) dostajemy przykry błąd – nie informuje nas, co się stało. Jeśli wykonacie to z p[oziomu PowerShella z przełącznikiem -verbose pojawia się dokładnie ten sam błąd.

„Unable to access the Federation Metadata document from the federation partner. Detailed information: the remote name could not be resolved…”

Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi polecenie NETSH do ustawienia parametrów proxy.

Ustawiamy adres proxy poleceniem netsh winhttp set proxy proxy.uclabs.pl:8080.

Możemy również pobrać wartość z ustawień Internet Explorera:

Jeśli skonfigurowaliśmy ustawienia proxy możemy ponownie uruchomić Hybrid Wizarda – tym razem problem nie powinien się pojawić, poniważ Wizard uzyska dostep do Internetu.

Konfigurację proxy możemy zresetować poleceniem reset proxy.

 

Hybrid Configuration Wizard: The parent object for could not be found. Please check that Hybrid Configuration exists.

Dziś opiszę problem z którym zetknąłem się podczas konfigurowania architektury hybrydowej z Office 365 i Exchange Server 2010. Wszystkie operacje (DirSync, ADFS) do momentu konfiguracji federacji Exchange zakończyły się sukcesem. Podczas uruchomienia New Hybrid Configuration Wizarda pojawił się błąd: „The parent object for could not be found. Please check that Hybrid Configuration exists.”

Klient wcześniej próbował skonfigurować federację bez sukcesu, a następnie ją usunął :). I tutaj jest problem, ponieważ Microsoft mówi ” Removing or modifying objects with ADSIEDIT isn’t supported.” Ten oto problem może się pojawić, gdy usunięto kontener „CN=Hybrid Configuration, CN=MyOrg, CN=Microsoft Exchange, CN=Services, CN=Configuration, DC=domain, DC=local” z poziomu ADSI Edita. Oczywiście można usunąć, ale wpis wewnątrz kontenera, a nie sam kontener! Przykładowo tutaj opisane jakie są kroki usuwania konfiguracji hybrydowej (gdy coś pójdzie nie tak lub kiedy chcemy ją usunąć): http://www.telnetport25.com/2011/12/removing-the-exchange-2010-sp2-hybrid-configuration-after-you-have-created-it/.

Jak to można naprawić (The parent object for could not be found. Please check that Hybrid Configuration exists…)?

Otwieramy ADSIEdit, nawiązujemy połączenie do partycji konfiguracyjnej, a następnie nawigujemy do kontenera Configuration –>Services->Microsoft Exchange –><Organisation Name>.

Tworzymy nowy kontener typu Objectclass : msExchContainer o nazwie „CN=Hybrid Configuration”. Czekamy, aż się zreplikuje (w większych środowiskach AD), a następnie ponownie uruchamiamy Hybrid Configuration Wizarda.

Na koniec pytanie (nauczka), jak poprawnie usunąć serwery Exchange Server 2010 (SP2, SP3) z konfiguracji hybrydowej? Tutaj mamy oficjalny przewodnik stworzony przez zespół Exchange Server Team: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2012/12/05/decommissioning-your-exchange-2010-servers-in-a-hybrid-deployment.aspx.