Scenariusze Exchange Server w Microsoft Azure – jest wsparcie dla Exchange 2013!

Dobra wiadomość dla wyczekujących na wsparcie dla Exchange w IaaS (Azure). Przeprowadzone zostały testy przez team Exchange i mamy pełne wsparcie dla wirtualizowania Exchange w środowisku Azure, natomiast wymaga to Storage w wersji Premium. Wszystkie bazy i logi muszą być składowane na Azure Storage Premium. W przypadku Exchange w IaaS jako podstawowej lokalizacji pocztowej warto zweryfikować architekturę patrząc na limity maszyn w Azure (~20 cores, ~96GB RAM, wielkość dysków i ilość, które można podpiąć do VM). Sam Exchange w Azure nie wspiera obrazowania (sysprep).

Jakie scenariusze są zatem wspierane przez Azure:
1) Exchagne w IaaS, czyli standardowe podejście do sizingu w oparciu o wirtualizację Hyper-V. Rekomendowana opcja to Office 365 lub on-premise deployment (JBOD), co może okazać się znacznie tańsze od IaaS.
2) Oczywiście teraz w pełni wspierane jest rozciągnięcie DAG na IaaS, ale zalecane jest podejście do ExpressRoute w tym scenariuszu.
3) Tutaj warto się jednak pochylić nad scenariuszem z automatycznym przełączeniem w sceanriuszach DR, gdzie mamy WOR zlokalizowany na maszynie w Azure. Więcej info na temat „Azure VM as a DAG witness server”: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn903504(v=exchg.150).aspx

wor

Exchange on IaaS: Concerns, Tradeoffs, and Best Practices – zachęcam do poświęcenia chwili na obejrzenie tego materiału
http://channel9.msdn.com/events/ignite/2015/BRK3178

Exchange Storage for Insiders: It’s ESE
http://channel9.msdn.com/events/Ignite/2015/BRK3206

The Preferred Architecture:
http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2014/04/21/the-preferred-architecture.aspx

Jeszcze słowo Exchange Team na temat wsparcia dla IaaS
„We also made two announcements that provide new deployment options for Exchange Server 2013. First we announced support for deploying Exchange Server 2013 on Azure IaaS VMs for production use with Azure Premium storage. We have added this option to provide customers deployment flexibility, but we continue to recommend deploying Exchange server on physical hardware as the best and most cost effective way to run Exchange outside of Office 365. We also announced that Exchange 2013 will support use of Hyper-V dynamic VHDX (not VHD) disks. Previous guidance required use of fixed virtual disks for support. Refer to these sessions for more details on these topics.”