Jak włączyć zdalny pulpit w Windows Server 2008 Core?

Dla wielbicieli command-line, czyli zdalny pulpit w server core :). Cała procedura dostępna jest na portalu www.wss.pl.

Do włączenia zdalnego pulpitu posłużymy się skryptem Scregedit.wsf, który znajduje się w katalogu %Windir%System32.

Standardowo po zainstalowaniu Server Core Remote Desktop jest
wyłączony. Sprawdzamy, czy zdalny pulpit jest obecnie włączony na
serwerze Core:

C:WindowsSystem32>cscript scregedit.wsf /ar /v
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

SystemCurrentControlSetControlTeminal Server fDenyTSConnections
View registry setting. 1

Zwrócona wartość 1 dla fDenyTSConnections wskazuje, że zdalny pulpit jest wyłączony (default). Aby włączyć zdalny dostęp, musimy zmienić wartość na 0, jak pokazano poniżej:

C:WindowsSystem32>cscript scregedit.wsf /ar 0
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.7
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Registry has been updated.

Kiedy użyjemy Scregedit.wsf do włączenia zdalnego pulpitu,
automatycznie zostają otwarte wymagane porty na Windows Firewall dla
połączeń przychodzących od klientów Remote Desktop.