Exchange Server 2010 SP2 RU5 v.2 ended prematurely because of an error. Your system has not been modified…

Ostatnio natknąłem się na dany problem przy aktualizacji serwerów z rolą CAS na Exchange Server 2010 SP2 (bez Rollup Updates) do zbiorczego zestawu aktualizacji Rollup Update 5 version 2. Uruchomiłem instalator .msp  z uprawnieniami użytkownika będącego w grupie Enterprise Admin, Domain Admins, Exchange Organization Admin, itd., czyli wszelkie wymagane uprawnienia. Niestety widać, że instalator pomija fazę tworzenia obrazów macierzystych dla zestawów .NET.

Po zainstalowaniu tego pakietu zbiorczego aktualizacji na komputerze, który nie jest połączony z Internetem, mogą pojawić się instalacji długie czasy. Ponadto może zostać wyświetlony następujący komunikat: „Tworzenie obrazów macierzystych dla zestawów .net.” – u mnie wyglądało to tak, że tak etap został pominięty (pytanie dlaczego)?

Diagnozę rozpocząłem od kilku rzeczy:

1) sprawdzenie Event Loga – pojawił się błąd informujący o nieudanej instalacji Rollup Update 🙂

2) przeanalizowałem zawartość loga ServiceControl.log z lokalizacji C:ExchangeSetupLogs

3) przeanalizowałem zawartość loga UpdateOwa.log z lokalizacji C:ExchangeSetupLogs.

W pliku ServiceControl.log znalazłem wpisy informujące o niewystarczających uprawnieniach do przeprowadzenia tej operacji. Podążając tym tropem uruchomiłem PowerShella w trybie Run as Administrator i z tego poziomu uruchomiłem plik instalatora .msp. Pliku .msp niestety nie można wykonać w trybie Run As.., więc zrobiłem to z PowerShella i zadziałało. Instalacja przebiegła prawidłowo.

Rozwiązanie problemu:

Powershell (Run As Administrator) i uruchamiamy instalator .msp.

Reklamy

Exchange 2010 SP2 Update Rollup 2 oraz Exchange Server 2007 SP3 Update Rollup 7

Kolejne UR-apy Exchangowe w Centrum Pobiernia Microsoft. Pojawił się Exchange 2010 SP2 Update Rollup 2 oraz Exchange Server 2007 SP3 Update Rollup 7.
UR2 dla Exchange 2010 przychodzi z poprawką na problem, który pojawił się w RU1 🙂 (pamiętam jak czytałem lament na grupie MVP), czyli problemik z przekierowaniem na CAS „You cannot log on to Outlook Web App when a proxy is set up in an Exchange Server 2010 environment„. Ważniejsze poprawki w RU2 dla Exchange 2010 SP2 poniżej, więcej info w opisie do UR2.
  • KB2696913 You cannot log on to Outlook Web App when a proxy is set up in an Exchange Server 2010 environment
  • KB2688667 High CPU in W3WP when processing recurrence items who fall on DST cutover
  • KB2592398 PR_INTERNET_MESSAGE_ID is the same on messages resent by Outlook
  • KB2630808 EwsAllowMacOutlook Setting Not Honored
  • KB2661277 Android/Iphones stuck with 451 during Cross forest proxy in datacenter
  • KB2678414  Contact name doesn’t display company if name fields are left blank
Wypada również wspomnieć o  Update Rollup 7 for Exchange Server 2007 SP3, dlatego, że to już ostatnie poprawki funkcjonalne do tej wersji EXa (2007). Na stronie możemy przeczytać oświadczenie Support lifecycle:
„…This is the final release under standard support for Exchange 2007, as the Exchange 2007 Mainstream Support has now ended. Extended Support for Exchange 2007 SP3 will end on 4/11/2017. Please see the Microsoft Support Lifecycle page for more information about Microsoft Support Lifecycle for Exchange 2007. Got questions about Microsoft Support Lifecycle Policy? Head over to Microsoft Support Lifecycle Policy FAQ.”

Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 Service Pack 1

Microsoft opublikował RU4 dla Exchange Server 2010 SP1. Zestaw poprawek rozwiązuje trzy istotne problemy:

  • 2519359 Unable to Create a ‚Reply With’ Rule on Public Folders Even With Owner and Send As Permissions
  • 2394554 Generating DSN fails if original mail uses non-support encoding charset.
  • 2490134 Outlook 2007 does not deliver „Delayed Delivery” Messages against an Exchange 2010 Server in Online mode with any additional Transport loaded in the Outlook Profile

Więcej szczegółów na temat poprawek zawartych w RU4 znajdziecie w artykule wiedzy  KB 2509910. Do instalacji RU4 wymagany jest Service Pack 1 dla Exchange !

Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 Service Pack 1 planowany jest na Sierpień 2011.

Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 Service Pack 1 (KB2509910)