Jak skonfigurować Exchange Server 2010 Unified Messaging i Lync Server 2010?

Pokażę jak skonfigurować Unified Messaging w połączeniu z Lync Server 2010, czyli osiągniemy scenariusz zostawiania wiadomości dla klientów Lync i wdzwaniania się na pilota w celu odsłuchania poczty (z zewnątrz również). Nie będę opisywał procedury instalacji roli Unified Messaging – jest to opisane pod tym adresem: http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998002. Postaram się zaprezentować najważniejsze parametry, które muszą być skonfigurowane, żeby zadziałał podstawowy scenariusz użycia Unified Messaging dla Lynca.
Środowisko – jakie zainstalowane role posiada mój Exchange?
 • Mailbox,
 • Client Access,
 • Hub Transport,
 • i Unified Messaging.
Co musimy zrobić, żeby taki scenariusz osiągnąć?
– utworzyć i skonfigurować UM Dial Plan (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123819)
– utworzyć i skonfigurować UM IP Gateways (http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998045)
– utworzyć i skonfigurować UM Hunt Groups (http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa997679)
– skonfigurować Subscriber Access number
– skonfigurować Mailbox (Unified Messaging enabled)
Konfiguracja UM Dial Plan

Z poziomu Exchange Management Console (Start > All Programs > Microsoft Exchange Server 2010 > Exchange Management Console):

 • Przechodzimy do Organization ConfigurationUnified Messaging
 • Klikamy New UM Dial Plan (lub prawym myszki wybieramy istniejący już UM DialPlan i wybieramy Properties)
Jak widać na powyższym obrazku nowy UM Dial Plan posiada nazwę „HQ123_UMDialPlan”, która musi nam identyfikować sajt dla którego to konfigurujemy. Następnie należy zdefiniować długość extension, które będzie wykorzystane – w moim przypadku skorzystam z numerów 11 cyfrowych (+33XXZZZWWWW), w późniejszym procesie włącznia Unified Messaging dla konkretnej skrzynki numer będzie musiał być zgodny ze zdefiniowaną tutaj długością extension.
Kolejne pole URI Type – do wyboru mamy:
 • Telephone extension  – to jest defaultowa wartość dla UM Dial Plan. Format jest nastepujący: Tel:512345 lub 512345@<IP address>.
 • SIP URI – ten typ URI wykorzystywany jest, jeśli będzie mowa o trasowaniu SIP, czyli przy integracjach z IPPBX, na przykład Microsoft Office Communications Server 2007, czy też Lync Server 2010. Format jest następujący: sip:<username>@<domain or IP address>:Port. Jak widać na powyższym obrazku do integracji z Lync Server 2010 rekomendowany jest format SIP URI.
 • E.164 – Po prostu format E.164 : Tel:+48221112233.

Wartość VoIP Security  definuje sposób komunikacji „bezpieczeństwo komunikacji”. Standardowo serwer Exchange z rolą Unified Messaging nasłuchuje na porcie TCP 5060 dla nieszyfrowanych zapytań, w przypadku połączeń szyfrowanych jest to port TCP 5061. Do wyboru mamy:

 • Unsecured – Włączony by default, komunikacja pomiędzy IP gateway, IP PBX, a serwerem Exchange 2010 odbywa się bez szyfrowania (RTP i sygnalizacja SIP’owa).
 • SIP secured   – w tym trybie tylko sygnalizacja SIP jest szyfrowana, zaś strumień RTP w dalszym ciągu korzysta z TCP bez szyfrowania. Mutual Transport Layer Security (TLS) jest wykorzystywany do szyfrowania  sygnalizacji SIP.
 • Secured  – tutaj mamy do czynienia z szyfrowaniem sygnalizacji i strumienia RTP, czyli podsumowując mamy Secure Realtime Transport Protocol (SRTP) dla mediów i mutual TLS dla sygnalizacji. Takie ustawienie zostało wykorzystane w mojej konfiguracji.

Ostatnia kwestia to Contry/Region code – ja skorzystałem z regionu Francja :).

W rezultacie dostaniemy UM Dial Plan, który nie jest przypisany do żadnego serwera UM i nie posiada skonfigurowanego UM IP Gatewaya.

Teraz możemy zweryfikować ustawienia – prawym myszki wybieramy istniejący już UM DialPlan i wybieramy Properties.

W zakładce Subscriber Access skonfigurujemy numer dostępowy do wdzwaniania się na Outlook Voice Access, czyli użytkownicy UM-enabled mogą zadzwonić na numer „Subscriber Access Number” i zalogować się do swojej skrzynki głosowej w celu odsłuchania wiadomości głosowych, emaili oraz dostępu do kalendarza.

W moim przypadku „wymyślony” numer to +33296080001.

Powyższe elementy na zakładce Subscriber Access pozwalają zmienić standardową zapowiedź, więcej o modyfikacji tych parametrów pod tym adresem: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124125.

W kolejnym kroku przeskoczymy do zakładki Setting, gdzie zajmiemy się ustawieniem kodeka głosowego. W moim przypadku będzie to kodek GSM (ps. odnotowałem kilka problemów z transkodowaniem G.711, więc został wybrany GSM) . Możliwe do skonfigurowania są kodeki: MP3, Windows Media Audio (WMA), Group System Mobile (GSM) 06.10, i G.711 Pulse Code Modulation Linear.

Następnie w sekcji Server Configuration –> Unified Messaging –> przechodzimy do właściwości serwera Exchange (Properties), a następnie w zakładce UM Settings ustawiamy wartość Startup Mode na TLS. 

Standardowo UM serwer startuje w trybie TCP, więc jeśli chcemy używać Transport Layer Security (TLS) do szyfrowania ruchu Voice over IP (VoIP) musimy skonfigurować tryb TLS lub Dual mode (w przypadku kiedy są różne ustawiania bezpieczeństwa na dialplanach). Po zmianie trybu należy zrestartować usługę Microsoft Exchange Unified Messaging.

Należy również przypisać wcześniej utworzony DialPlan do serwera (Associated DIal Plans –> ADD).

Konfiguracja UM IP Gateway

Teraz dodamy IP Gateway, czyli naszego Lynca, który będzie komunikował się z Exchange UM. Przechodzimy do Organization Configuration > Unified Messaging > zakładka UM IP Gateways i dodajemy gateway.

Następnie dodamy Hunt Groupę. Co to jest? UM hunt group jest pewnego rodzaju linkiem, czy też połączeniem pomiędzy UM IP Gateway i Dial Planem. Kiedy tworzy się Unified Messaging (UM) hunt group, obiekt UM Hunt Group jest tworzony w usłudze Active Directory i jest logiczną reprezentacją IP PBX hunt group. W przypadku naszego scenariusza integracji z Lync nie będzie nam potrzebny numer pilota (ps. w przypadku integracji z Cisco IP PBX jest wymagany).

Hunt Groupę dodajemy z poziomu zakładki UM IP Gateways, klikając prawym myszki na IP Gateway’u. Associated UM IP gateway: HQ123 UM IP Gateway; Name: dowolna, np. HQ123 Hunt Group; Dial plan: wybieramy poprzednio utworzony; Pilot identifier: zostawiamy pusty.

Jak zapewne zauważyliście została jeszcze jedna magiczna zakładka UM Mailbox Policies, która pozwala zdefiniować polityki bezpieczeństwa, takie jak PIN, restrykcje wybierania, itd. Więcej o tym pod adresem: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123510 – na obecnym etapie nie ma to dla nas większego znaczenia, opórcz ustawień długości PIN-u (zakładka PIN Policies).

PoweShell wygląda tak:

New-UMMailboxPolicy -Name MyUMMailboxPolicy -UMDialPlan MyUMDialPlan

Przykładowa polityka (by default):

To byłoby na tyle od strony serwera Exchange (została jeszcze konfiguracja użytkowników UM enabled).

Konfiguracja Exchange Server – ExchUCutil.ps1

Kolejny krok to uruchomienie cmdletu ExchUCUtil tool (ExchUCUtil.ps1), który realizuje natępujące zadania:

 • Grants Office Communications Server permission to read Exchange Unified Messaging Active Directory objects, specifically Exchange Unified Messaging attributes, so that it can create contact objects for each auto-attendant and subscriber access.
 • Creates a Unified Messaging IP gateway object for each Office Communications Server pool and associates the gateways to the Unified Messaging SIP dial plans that are defined for Office Communications Server.

Skrypt uruchamiamy z poziomu Exchange Management Shell!!! komendą:

[PS] C:Program FilesMicrosoftExchange ServerV14Scripts>ExchUCutil.ps1

 

Konfiguracja serwera Lync Server 2010 Front End

Uruchamiamy narzędzie OcsUmUtil z lokalizacji C:Program FilesCommon FilesMicroosft Lync Server 2010SupportOcsUmUtil.exe na serwerze Front End.

 • Klikamy Load Data
 • Dwa razy klikamy na SIP Dial Plan i klikamy Edit
 • (sekcja Phone Number) Wybieramy Use this pilot number from Exchange UM i wpisujemy numer w formacie E164 z którego będziemy osiągali skrzynkę głosową z PSTN (z zewnątrz lub z Lync 2010, telefonów Lync Phone Edition).
 • Wybieramy Subscriber Access 
Tworzymy skrzynkę UM-enabled
Klikamy prawym na skrzynce użytkownika i wybieramy z menu kontekstowego Enabled Unified Messaging.
W pierwszym kroku kreatora wskazujemy wcześniej skonfigurowaną UM Mailbox Policy.
Definiujemy PIN – automatycznie lub manualnie.
Na drugiej stronie kreatora musimy zdefiniować mailbox extension danego użytkownika – ten numer musi być zgodny z dial planem (11 cyfr). SIP Resource Identifier możemy wygenerować automatycznie.
Lync Dial Plan – drobna wskazówka
Oczywiście na serwerze Lync musimy posiadać odpowiednią regułę normalizacyjną (Voice Routing –> Dial Plan –> Edit Normalization Rule), która umożliwi wydzwanianie na Unified Messaging. Tutaj oczywiście dowolność i fantazja, wszystko zależy od wymagań i założeń projektowych. Przykładowo:
Starting digits: 296080001
Length: Exactly 10
Digits to remove: 1
Digits to add: +33
Patter to match: ^0(296080001)$
Translation rule: +33$1
Wykonać test ;):
– Można wykonać połączenie testowe z klienta Lync 2010 na numer Subscriber Access Number +33296080001.
– Lync Phone Edition –> Call Voice Mail feature
– Test z zewnątrz na numer Subscriber Access Number +33296080001.

Lokalizacja roli Unified Messaging w Exchange 2010

Często spotykam się z pytaniami odnośnie lokalizacji roli Unified Messaging w Exchange Server 2010, a wpływem na wydaność serwera, czy też innych zainstalowanych ról w przypadku serwerów Exchange typu  „Multiple roles” (CAS/HT/Mailbox + dodanie do nich UM’a). Najczęściej pojawiają się pytania od klientów, którzy posiadają już serwery typu CAS/HT/Mailbox i chcieliby wdrożyć UM’a, żeby zrealizować funkcjonalność poczty głosowej. Mamy dwie możliwości:

1. Instalacja nowego serwera dobrze wyskalowanego pod UM’a jako dedykowany serwer

2. lub instalacja roli UM na istniejących serwerach CAS/HT/Mailbox.

„Według Microsoft: You can add the UM role to every server role except for the Edge Transport server role. Depending on the size of your environment, you can decide whether you want to deploy the UM role on a server that already hosts a role, or use a dedicated server to host theUM server role.”

W przypadku pierwszej, jak i tej drugiej opcji należy sobie zadać kilka pytań:

1. Ile serwerów UM będzie wymaganych w naszym środowisku do obsługi poczty głosowej? Oczywiście planowanie liczby serwerów jest uzależnione od kilku czynników jak: liczba jednoczesnych połączeń do serwera, liczba Voicemail Previews, które CPU mają obsłużyć. Obliczenia te możemy wykonać za pomocą kalkulatora Exchange, który podczas wyliczeń bazuje na wartościach średniej wielkości wiadomości 50k oraz średniej długości wiadomości głosowej 30 sekund.

2. Czy serwery typu „multiples roles” spełniają wymagania? Na pewno warto rozważyć uruchomienie kalkulatora Exchange, żeby wstępie to wyskalować i zobaczyć, czy obecne serwery spełniają wymagania instalacji roli Unified Messaging. W przypadku serwerów zwanych „multiple roles” można stawiać UMa wraz z innymi rolami, ale wymagania są dosyć spore: od 8 do 24 corów, minimum 8 GB RAM + 3-30MB/mailbox. Oczywiście w rekomendacjach Microsoft można znaleźć również informacje „Do not combine with other roles because audio quality can be affected” , że nie zalecają instalacji wraz z innymi rolami, ale nie jest to do końca prawdą, bo można to robić. Ważne jest, żeby rola/serwer UM była zlokalizowana najbliżej roli Mailbox z UM enabled users: „…Place Unified Messaging servers close to UM-enabled user Mailbox servers to ensure minimal latency”.

Jeśli rozważymy środowiska, które posiadają separację ról Exchange, powiedzmy: serwer EX1.domena.pl posiada rolę Mailbox, a serwer EX2.domena.pl posiada rolę CAS/HT, a klient nie chce kupić nowego serwera dydykowanego pod rolę Unified Messaging to najlepszym wyjściem (zgodnym z najlepszymi praktykami Microsoft) będzie instalacja UM’a na serwerze Mailbox.

Kilka faktów przydatnych przy planowaniu sprzętu spełniającego wymagania serwerów UM oraz odpowiedzeniu sobie na pytanie ile serwerów będzie wymaganych:

 • Procesor – rola UM wspiera do 12 corów. Według Microsoft best practices, należy rozważyć, że jedna wiadomość głosowa może być obsługiwana przez jeden rdzeń na minutę. „Use two processor sockets with four, six, or eight cores, each with voice mail preview or use one processor socket with four, six, or eight cores when not using voice mail preview.”
 • Każdy „dodatkowy język”  zainstalowany na serwerze UM ma wpływ na wykorzystanie pamięci oraz procesora z uwagi na przebudowywanie co 24 godziny „language library”.
 • Każdy serwer UM wspiera i może obsłużyć do 200 jednoczesnych połączeń (w standardowej konfiguracji jest to 100 połączeń).
 • Rekomendowane jest zainstalowanie dwóch serwerów UM, żeby zapewnić odporność na awarię.
 • 8 GB pamięci RAM jest rekomendowaną konfiguracją dla dedykowanego serwera UM. Więcej pamięci nie oznacza większych korzyści, choć UM będzie w stanie skonsumować więcej pamięci.
 • Jeśli nie wiemy (nie posiadamy informacji) jaka jest liczba jednoczesnych połączeń, możemy wstępnie obliczyć „oszacować” to na podstawie założenia:  1 procent wszystkich użytkowników organizacji jednocześnie wykona połączenie, czyli w przypadku 2000 użytkowników „UM-enabled” na pojedyńczym serwerze UM – wykonają oni 20 jednoczesnych połączeń w szczytowej godzinie.

 

Tu kilka ważnych rzeczy przy doborze lokalizacji roli UM jeśli integrujemy z centralkami IP PBX (Lync, Avaya, Cisco, i inne):

Jeśli mamy w sieci mechanizmy QoS (nie ma problemów z jakością łączy, czasem odpowiedzi), rekomenduje się instalowanie roli/serwera UM najbliżej roli Mailbox (z uwagi na minimalizowanie opóźnienia) i blisko IPPBX. W innym przypadku trzeba uważać na czas odpowiedzi 300ms, czy też zagwarantowaniem „pewnego opóźnia” w dostępie do serwera Mailbox.

Tak jak wspomniałem pojawia się zapis „Place Unified Messaging servers close to UM-enabled user Mailbox servers to ensure minimal latency”, ale nie oznacza to, że nie powinniśmy tego robić. Jest możliwa instalacja na serwerach z hostujących inne role Exchange (oprócz Edge :)) – i to działa bez problemów w środowisku produkcyjnym.

Lync Server 2010 i Exchange Server 2010

Zapraszam na spotkanie grupy PEPUG, które odbędzie się w najbliższy czwartek w siedzibie Microsoft, gdzie będę miał okazję poprowdzić prezentację o integracji Lynca z Exchangem. Prezentacja będzie prowadzona na wersji beta refresh Lynca :), więc na pewno coś nie zadziała…  i będzie trzeba debugować. Jednym słowem zapraszam.

Link do zapisania się na spotkanie (trzeba mieć konto na WSS.pl):

http://www.wss.pl/group-129/CalendareventList/1,19376/asc.aspx

PEPUG po wakacjach i moja prezentacja o Unified Messaging w Exchange 2010

Zapraszam Was na pierwsze po wakacjach spotkanie grupy PEPUG http://www.wss.pl/group-129/Default.aspx, a będzie to spotkanie specjalne, bo urodzinowe. Więcej szczegółów poniżej.

Czas
zainaugurować nowy, już piąty, sezon. Zaczniemy od prawie jubileuszowego 20.
spotkania, w czwartek 16 września o godzinie 18:00 – jak zwykle w Warszawie w
siedzibie Microsoftu w Alejach Jerozolimskichich 195a. oraz (tylko 3 część) w
internecie w ramach LiveMeeting.

Na tym
spotkaniu chcemy porozmawiać o chmurach, o tym jak są groźne, te burze, i jaką
dają nadzieję na rozsądny deszcz i plony. Żadnych powodzi… Głównie o BPOS i
Azure, itp. ale też o innych rozwiązaniach. A po zjedzeniu tortu z okazji 4 lat
naszego wspólnego działania, porozmawiamy, co nam daje Unified Messaging w
Exchange Server 2010.

Bardziej
szczegółowa agenda:

Mariusz Kędziora

Wprowadzenie do chmur Microsoft

2010-09-16 18:10

2010-09-16 19:10

Wszyscy

tort z okazji 20. spotkania i 4 lat PEPUG

2010-09-16 19:11

2010-09-16 19:40

Piotr Pawlik

Rola Unified Messaging w Exchange Server
2010

2010-09-16 19:40

2010-09-16 20:50

Na spotkanie
wymagana jest rejestracja. Tym razem w nowym miejscu (konieczne jest
wykorzystanie konta na wss.pl):
http://wss.pl/group-129/CalendareventList/1,18259.aspx. Zachęcamy też do przyłączenia się
do grupy PEPUG na wss.pl (choć techniczne nie zawsze to możliwe – niestety
część z Was należy już do innych grup a w tej chwili możliwe jest uczestnictwo
tylko w jednej grupie naraz).

Kolejnym
spotkaniem będzie całodniowa konferencja o nachodzącej wersji Communication
Server „14” – planujemy ją na 22. października 2010, w Warszawie.