Publikowanie wpisów na Blogu Community server z Windows Live Writer beta wave 4

Nie wiedziałem, że oprócz standardowej obsługi live spaces oraz innych znanych serwisów blogerskich (WordPress, Blogger), Windows Live Writer umożliwia publikowanie także na blogach Community Servera. Live Writer jest to prosty edytor, który pozwala tworzyć wpisy na desktopie I później publikować to na wybranym przez nas blogu.

Jeśli chodzi o samą konfigurację konta to, żeby Live Writer wykrył poprawnie bloga CS musimy przejść poniżej opisane kroki.

1. Wybieramy inne serwisy blogowe w kreatorze, tak jak pokazano na ryskunku poniżej.

2. W kolejnym z kroków, ponieważ standardowo LW nie radzi sobie z wykryciem ustawień bloga CS, musimy zdefiniować typ jako Community Server I zdefiniować poprawnie ścieżkę do metablog.ashx.

Przykładowo dla mojego bloga: http://itblogs.pl/blogs/piotrpawlik/metablog.ashx

Live Writer wykryje ustawienia I będzie chciał pobrać kompozycję bloga. Samo pisanie I publikowanie jest bardzo przyjemne, jak widać na rysunku poniżej.

Ten wpis został napisany z poziomu Live Writera, jak widać teraz publikowanie jest znacznie prostsze.