Exchange 2010 SP2 Update Rollup 2 oraz Exchange Server 2007 SP3 Update Rollup 7

Kolejne UR-apy Exchangowe w Centrum Pobiernia Microsoft. Pojawił się Exchange 2010 SP2 Update Rollup 2 oraz Exchange Server 2007 SP3 Update Rollup 7.
UR2 dla Exchange 2010 przychodzi z poprawką na problem, który pojawił się w RU1 🙂 (pamiętam jak czytałem lament na grupie MVP), czyli problemik z przekierowaniem na CAS „You cannot log on to Outlook Web App when a proxy is set up in an Exchange Server 2010 environment„. Ważniejsze poprawki w RU2 dla Exchange 2010 SP2 poniżej, więcej info w opisie do UR2.
 • KB2696913 You cannot log on to Outlook Web App when a proxy is set up in an Exchange Server 2010 environment
 • KB2688667 High CPU in W3WP when processing recurrence items who fall on DST cutover
 • KB2592398 PR_INTERNET_MESSAGE_ID is the same on messages resent by Outlook
 • KB2630808 EwsAllowMacOutlook Setting Not Honored
 • KB2661277 Android/Iphones stuck with 451 during Cross forest proxy in datacenter
 • KB2678414  Contact name doesn’t display company if name fields are left blank
Wypada również wspomnieć o  Update Rollup 7 for Exchange Server 2007 SP3, dlatego, że to już ostatnie poprawki funkcjonalne do tej wersji EXa (2007). Na stronie możemy przeczytać oświadczenie Support lifecycle:
„…This is the final release under standard support for Exchange 2007, as the Exchange 2007 Mainstream Support has now ended. Extended Support for Exchange 2007 SP3 will end on 4/11/2017. Please see the Microsoft Support Lifecycle page for more information about Microsoft Support Lifecycle for Exchange 2007. Got questions about Microsoft Support Lifecycle Policy? Head over to Microsoft Support Lifecycle Policy FAQ.”
Reklamy

Lokalizacja roli Unified Messaging w Exchange 2010

Często spotykam się z pytaniami odnośnie lokalizacji roli Unified Messaging w Exchange Server 2010, a wpływem na wydaność serwera, czy też innych zainstalowanych ról w przypadku serwerów Exchange typu  „Multiple roles” (CAS/HT/Mailbox + dodanie do nich UM’a). Najczęściej pojawiają się pytania od klientów, którzy posiadają już serwery typu CAS/HT/Mailbox i chcieliby wdrożyć UM’a, żeby zrealizować funkcjonalność poczty głosowej. Mamy dwie możliwości:

1. Instalacja nowego serwera dobrze wyskalowanego pod UM’a jako dedykowany serwer

2. lub instalacja roli UM na istniejących serwerach CAS/HT/Mailbox.

„Według Microsoft: You can add the UM role to every server role except for the Edge Transport server role. Depending on the size of your environment, you can decide whether you want to deploy the UM role on a server that already hosts a role, or use a dedicated server to host theUM server role.”

W przypadku pierwszej, jak i tej drugiej opcji należy sobie zadać kilka pytań:

1. Ile serwerów UM będzie wymaganych w naszym środowisku do obsługi poczty głosowej? Oczywiście planowanie liczby serwerów jest uzależnione od kilku czynników jak: liczba jednoczesnych połączeń do serwera, liczba Voicemail Previews, które CPU mają obsłużyć. Obliczenia te możemy wykonać za pomocą kalkulatora Exchange, który podczas wyliczeń bazuje na wartościach średniej wielkości wiadomości 50k oraz średniej długości wiadomości głosowej 30 sekund.

2. Czy serwery typu „multiples roles” spełniają wymagania? Na pewno warto rozważyć uruchomienie kalkulatora Exchange, żeby wstępie to wyskalować i zobaczyć, czy obecne serwery spełniają wymagania instalacji roli Unified Messaging. W przypadku serwerów zwanych „multiple roles” można stawiać UMa wraz z innymi rolami, ale wymagania są dosyć spore: od 8 do 24 corów, minimum 8 GB RAM + 3-30MB/mailbox. Oczywiście w rekomendacjach Microsoft można znaleźć również informacje „Do not combine with other roles because audio quality can be affected” , że nie zalecają instalacji wraz z innymi rolami, ale nie jest to do końca prawdą, bo można to robić. Ważne jest, żeby rola/serwer UM była zlokalizowana najbliżej roli Mailbox z UM enabled users: „…Place Unified Messaging servers close to UM-enabled user Mailbox servers to ensure minimal latency”.

Jeśli rozważymy środowiska, które posiadają separację ról Exchange, powiedzmy: serwer EX1.domena.pl posiada rolę Mailbox, a serwer EX2.domena.pl posiada rolę CAS/HT, a klient nie chce kupić nowego serwera dydykowanego pod rolę Unified Messaging to najlepszym wyjściem (zgodnym z najlepszymi praktykami Microsoft) będzie instalacja UM’a na serwerze Mailbox.

Kilka faktów przydatnych przy planowaniu sprzętu spełniającego wymagania serwerów UM oraz odpowiedzeniu sobie na pytanie ile serwerów będzie wymaganych:

 • Procesor – rola UM wspiera do 12 corów. Według Microsoft best practices, należy rozważyć, że jedna wiadomość głosowa może być obsługiwana przez jeden rdzeń na minutę. „Use two processor sockets with four, six, or eight cores, each with voice mail preview or use one processor socket with four, six, or eight cores when not using voice mail preview.”
 • Każdy „dodatkowy język”  zainstalowany na serwerze UM ma wpływ na wykorzystanie pamięci oraz procesora z uwagi na przebudowywanie co 24 godziny „language library”.
 • Każdy serwer UM wspiera i może obsłużyć do 200 jednoczesnych połączeń (w standardowej konfiguracji jest to 100 połączeń).
 • Rekomendowane jest zainstalowanie dwóch serwerów UM, żeby zapewnić odporność na awarię.
 • 8 GB pamięci RAM jest rekomendowaną konfiguracją dla dedykowanego serwera UM. Więcej pamięci nie oznacza większych korzyści, choć UM będzie w stanie skonsumować więcej pamięci.
 • Jeśli nie wiemy (nie posiadamy informacji) jaka jest liczba jednoczesnych połączeń, możemy wstępnie obliczyć „oszacować” to na podstawie założenia:  1 procent wszystkich użytkowników organizacji jednocześnie wykona połączenie, czyli w przypadku 2000 użytkowników „UM-enabled” na pojedyńczym serwerze UM – wykonają oni 20 jednoczesnych połączeń w szczytowej godzinie.

 

Tu kilka ważnych rzeczy przy doborze lokalizacji roli UM jeśli integrujemy z centralkami IP PBX (Lync, Avaya, Cisco, i inne):

Jeśli mamy w sieci mechanizmy QoS (nie ma problemów z jakością łączy, czasem odpowiedzi), rekomenduje się instalowanie roli/serwera UM najbliżej roli Mailbox (z uwagi na minimalizowanie opóźnienia) i blisko IPPBX. W innym przypadku trzeba uważać na czas odpowiedzi 300ms, czy też zagwarantowaniem „pewnego opóźnia” w dostępie do serwera Mailbox.

Tak jak wspomniałem pojawia się zapis „Place Unified Messaging servers close to UM-enabled user Mailbox servers to ensure minimal latency”, ale nie oznacza to, że nie powinniśmy tego robić. Jest możliwa instalacja na serwerach z hostujących inne role Exchange (oprócz Edge :)) – i to działa bez problemów w środowisku produkcyjnym.

Wirtualizacja roli Unified Messaging – Exchange Server 2010

Ten temat chodził za mną od dawna i udało się go wyjaśnić podczas MVP Summit (thanks for J. Peter Bruzesse and Exchange Team) ;). Okazuje się, że od Service Pack 1 dla Exchange 2010 wirtualizacja roli Unified Messaging jest możliwa i są wydane rekomendacje ze strony Microsoft dla takiego scenariusza.

Rola może być wirtualizowana na następujących platformach:

 • Windows Server 2008 (SP2) z Hyper-V technology
 • Windows Server 2008 R2 (RTM +) z Hyper-V technology
 • Microsoft Hyper-V Server 2008
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • oraz third-party hypervisor, które zostały sprawdzone w programie Windows Server Virtualization Validation Program.

Sama maszyna gościa z Exchange Server 2010 SP1 z rolą Unified Messaging powinna być zainstalowana na „opcja rekomendowana” Windows Server 2008 R2 (RTM +) lub Windows Server 2008 SP2.

Maszyna  wirtualna może hostować tylko „jedną/odseparowaną” rolę Unified Messaging, czyli inne role CAS/HUB/Mailbox/Edge muszą być hostowane na innej maszynie – to jest jedyna wspierana przez Microsoft opcja. Oczywiście z dyskusji wynika, że inne scenariusze też działają (ponad 3000 userów z UM feature) :), ale… nie jest to rekomendowana konfiguracja.

Oczywiście mamy też wymagania, co do CPU i pamięci: wymagane są cztery fizyczne cory, które będą dostępne przez cały czas dla maszyny z rolą UM. W przypadku pamięci jest dostępny kalkulator oraz najlepsze praktyki wirtualizacji Exchange Server i przydzielania pamięci (w zaleźności od potrzeb) (http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=2428).

Exchange Server 2010 Requirements (Hardware virtualization): http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996719.aspx

Announcing Enhanced Hardware Virtualization Support for Exchange Server 2010: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2011/05/16/announcing-enhanced-hardware-virtualization-support-for-exchange-2010.aspx

Best Practices for Virtualizing Exchange Server 2010 with Windows Server® 2008 R2 Hyper V™: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=2428

Local Move Request w Exchange Server 2010 a nie działający Mailbox Replication Service

Podczas próby przeniesienia skrzynki (local move request) w Exchange Server 2010 dostajemy błąd jak pokazano poniżej (There are no available servers running the Microsoft Exchange Mailbox Replication service):

Używając parametru -WhatIf można sprawdzić  czy skrzynka może być przeniesiona do nowej bazy. Exchange weryfikuje, czy nie wystąpią błędy w tej procedurze, itd. Jak widać wystąpiły, ten sam błąd zwracany jest z poziomu EMC.

Moje środowisko to świeża instalacja labowego Exchange Server 2010 SP2 RU1. Oczywiście na wstępie warto zweryfikować, co się dzieje z usługą odpowiedzialną za Move-Request, czyli Microsoft Exchange Mailbox Replication, która jest częścią roli CAS, bo jak widać tutaj coś nie gra i nie jest to błąd podczas operacji Move-Request, bo ona nie wystartowała.  Nie zakładałem również, że sama konfiguracja w MSExchangeMailboxReplication.exe.config jest błędna (świeża instalacja), no i MRSProxy też nie jest potrzebne „disabled by default”.

Lokalizacja MSExchangeMailboxReplication.exe.config to: (<Exchange Installation Path>Program FilesMicrosoftExchange ServerV14BinMSExchangeMailboxReplication.exe.config). 

Sam MRS podczas wywołania Move-Request ustanawia połączenie MAPI.net do bazy źródłowej oraz bazy docelowej, a następnie tworzy skrzynkę w bazie docelowej i zaczyna przyrostowo synchronizować dane. Na końcu procedury skrzynka jest chwilowo blokowana, żeby zaktualizować atrybuty AD, po czym usunąć starą skrzynkę z bazy źródłowej.

Oczywiście na tym etapie warto zerknąć w same usługi (services.msc), można to zrobić również z PowerShella (get-service), żeby zweryfikować status usługi Microsoft Exchange Mailbox Replication. Ja na wstępie wykorzystałem cmdlet Test-MRSHealth dostępny w Exchange Server 2010, jak pokazano na poniższym przykładzie – oczywiście wypust informuje nas, że MRS nie działa.

Test-MRS umożliwia również wyeksportowanie informacji o wydarzeniach i licznikach wydajności.

Przykładowa składnia (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee732396.aspx):

Test-MRSHealth -Identity CAS02 -MonitoringContext $true | Export-CliXml "C:CAS02_MRSHealth.xml")

Po zweryfikowaniu poprawności konfiguracji MSExchangeMailboxReplication.exe.config pozostało sprawdzić samą usługę i okazało się, że była nie wystartowana 🙂 – oczywiście możemy ją włączyć manualnie (sprawdzimy, czy się uruchomi). Ta usługa powinna się podnieść automatycznie, więc zalecałbym restart CAS’a 🙂 – u mnie po restarcie działa.

A co jeśli się nie włączy? Sprawdzamy, czy usługa Net.Tcp Port Sharing Servicejest uruchomiona i ustawiona na start Automatyczny (Automatic). Można to również zrobić z PowerShella:

PS C:> Set-Service NetTcpPortSharing -StartupType Automatic

To jest opis tylko jednego z problemów ze startem Microsoft Exchange Mailbox Replication.

Tu na przykład z WSS.pl – problem z MRS (http://www.wss.pl/forum/watek/exchange-2010-usluga-nie-startuje,564370).

Zachęcam do zapoznania się z poniższymi zasobami w sieci:

Troubleshooting Mailbox Moves

Managing Move-Requests

PST Captarrrrrrrrrgh :) – Microsoft Exchange PST Capture

Jak Microsoft zapowiedział, tak zrobił (poczytaj na blogu The Exchange Team Blog) – i wydał narzędzie PST Capture, jak sama nazwa wskazuje do przeszukiwania sieci i importowania plików PST z organizacji do Exchange Online lub Exchange Server 2010. Nie będę się rozpisywał, bo jeszcze nie doczytałem dokumentacji. Zachęcam do obejrzenia filmu i poczytania dokumentacji.

 

Introducing PST Capture 

Microsoft Exchange PST Capture

 

 

Finalna wersja BlackBerry Business Cloud dla Office 365

RIM udostępniło finalną wersja usługi BlackBerry Business Cloud dla Office 365, którą od października 2011 można było testować w ramach otwartych testów beta. Nowa usługa od RIM integruje się z panelem administracyjnym Office 365 oraz umożliwia łatwe zarządzanie synchronizacją i bezpieczeństwem urządzeń z poziomu panelu BlackBerry Administration Service. Komunikacja pomiędzy BlackBerry Business Services Cloud, a Office 365 realizowana jest przy wykorzystaniu SSL, a ruch pomiędzy końcówki odbywa się przy wykorzystaniu szyfrowania AES. Usługa jest dostępna bez dodatkowych opłat dla abonentów Office Suite 365 dla średnich firm lub przesiębiorstw.

BlackBerry Business Services Cloud

Feature and Technical Overview

BlackBerry Business Software Comparison Chart

Microsoft Office 365

Wprowadzenie do Exchange Online oraz wdrożenia hybrydowego Exchange Server

Zapraszam na spotkanie organizowane przez Łódzka Grupa Profesjonalistów IT & .NET, gdzie poprowadzę prezentację składającą się z dwóch części „Wprowadzenie do Exchange Online oraz wdrożenia hybrydowego Exchange Server”. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia w Łodzi w budynku  Altkom Łódź (Budynek „Synergia”) Al. Kościuszki 103⁄105.

Agenda spotkania

18:00 – 18:10 – rejestracja, rozpoczęcie spotkania
18:10 – 19:10 – Wprowadzenie do Exchange Online oraz wdrożenia hybrydowego Exchange Server cz. 1 Piotr Pawlik (MVP Exchange)
19:10 – 19:30 – przerwa, networking
19:30 – 20:30 – Wprowadzenie do Exchange Online oraz wdrożenia hybrydowego Exchange Server cz. 2 Piotr Pawlik (MVP Exchange)
20:30 – 20:45 – sprawy organizacyjne, zakończenie spotkania

Sesje

Wprowadzenie do Exchange Online oraz wdrożenia hybrydowego Exchange Server Piotr Pawlik (MVP Exchange)

Poziom: 200-300

Opis: Będzie to wprowadzenie do tematu migracji w stronę chmury „Exchange Online” oraz współistnienia architektury hybrydowej „pierwsza część kont po stronie Exchange Online, a druga część po stronie Exchange Server 2010 w serwerowni firmowej”. Podczas projektowania takiej architektury jest wiele aspektów do rozważenia, o czym będę chciał podyskutować oraz odkryć mroczne strony Exchange Online.

Wymagana jest rejestracja na spotkanie (bezpłatne): http://www.wss.pl/kalendarium/podglad-wydarzenia/exchange-online-oraz-wdrozenia-hybrydowe-exchange-server,5924