Instalacja nowego Android Marketu na Galaxy (CyanogenMode)

Osoby, które posiadają CyanogenMode 8.1 na Galaxy Spica i5700, mogą zainstalować nowy Android Market, który oficjalnie nie jest dostępny dla tego FW.

1. Musimy pobrać paczkę z marketem Vending.apk dla Froyo – dostepna na forum(http://forum.android.com.pl/f216/nowy-android-market-2-2-6-a-38319/#post349385). Paczkę wrzucamy na kartę pamięci SD.

2. Otwieramy Terminal Emulator z uprawnieniami roota. Wpisujemy w terminalu:
su
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock4 /sdcard
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock4 /system
rm system/app/Vending.apk
cp sdcard/Vending.apk system/app/Vending.apk

3. Cieszymy się z nowego marketu na CyanogenMod firmware.