Local Move Request w Exchange Server 2010 a nie działający Mailbox Replication Service

Podczas próby przeniesienia skrzynki (local move request) w Exchange Server 2010 dostajemy błąd jak pokazano poniżej (There are no available servers running the Microsoft Exchange Mailbox Replication service):

Używając parametru -WhatIf można sprawdzić  czy skrzynka może być przeniesiona do nowej bazy. Exchange weryfikuje, czy nie wystąpią błędy w tej procedurze, itd. Jak widać wystąpiły, ten sam błąd zwracany jest z poziomu EMC.

Moje środowisko to świeża instalacja labowego Exchange Server 2010 SP2 RU1. Oczywiście na wstępie warto zweryfikować, co się dzieje z usługą odpowiedzialną za Move-Request, czyli Microsoft Exchange Mailbox Replication, która jest częścią roli CAS, bo jak widać tutaj coś nie gra i nie jest to błąd podczas operacji Move-Request, bo ona nie wystartowała.  Nie zakładałem również, że sama konfiguracja w MSExchangeMailboxReplication.exe.config jest błędna (świeża instalacja), no i MRSProxy też nie jest potrzebne „disabled by default”.

Lokalizacja MSExchangeMailboxReplication.exe.config to: (<Exchange Installation Path>Program FilesMicrosoftExchange ServerV14BinMSExchangeMailboxReplication.exe.config). 

Sam MRS podczas wywołania Move-Request ustanawia połączenie MAPI.net do bazy źródłowej oraz bazy docelowej, a następnie tworzy skrzynkę w bazie docelowej i zaczyna przyrostowo synchronizować dane. Na końcu procedury skrzynka jest chwilowo blokowana, żeby zaktualizować atrybuty AD, po czym usunąć starą skrzynkę z bazy źródłowej.

Oczywiście na tym etapie warto zerknąć w same usługi (services.msc), można to zrobić również z PowerShella (get-service), żeby zweryfikować status usługi Microsoft Exchange Mailbox Replication. Ja na wstępie wykorzystałem cmdlet Test-MRSHealth dostępny w Exchange Server 2010, jak pokazano na poniższym przykładzie – oczywiście wypust informuje nas, że MRS nie działa.

Test-MRS umożliwia również wyeksportowanie informacji o wydarzeniach i licznikach wydajności.

Przykładowa składnia (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee732396.aspx):

Test-MRSHealth -Identity CAS02 -MonitoringContext $true | Export-CliXml "C:CAS02_MRSHealth.xml")

Po zweryfikowaniu poprawności konfiguracji MSExchangeMailboxReplication.exe.config pozostało sprawdzić samą usługę i okazało się, że była nie wystartowana 🙂 – oczywiście możemy ją włączyć manualnie (sprawdzimy, czy się uruchomi). Ta usługa powinna się podnieść automatycznie, więc zalecałbym restart CAS’a 🙂 – u mnie po restarcie działa.

A co jeśli się nie włączy? Sprawdzamy, czy usługa Net.Tcp Port Sharing Servicejest uruchomiona i ustawiona na start Automatyczny (Automatic). Można to również zrobić z PowerShella:

PS C:> Set-Service NetTcpPortSharing -StartupType Automatic

To jest opis tylko jednego z problemów ze startem Microsoft Exchange Mailbox Replication.

Tu na przykład z WSS.pl – problem z MRS (http://www.wss.pl/forum/watek/exchange-2010-usluga-nie-startuje,564370).

Zachęcam do zapoznania się z poniższymi zasobami w sieci:

Troubleshooting Mailbox Moves

Managing Move-Requests